Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
ECS_AS_11_IV_184.jpg

Danuta Bagińska-Andrejew

Polska

1979

ECS_AS_11_IV_183.jpg

Zbigniew Kurkowski

Polska

1970

ECS_AS_11_IV_182.jpg

Mieczysław Berman

Polska

1953

ECS_AS_11_IV_181.jpg

Eryk Lipiński

Polska

1957

ECS_AS_11_IV_180.jpg

Wojciech Zamecznik

Polska

1958

ECS_AS_11_IV_179.jpg

Jakub Erol

Polska

1970

ECS_AS_11_IV_178.jpg

Andrzej Pągowski

Polska

1982

ECS_AS_11_IV_177.jpg

Jerzy Flisak

Polska

1973