Twórca

Stanisław Składanowski

Data

14-12-1981

Opis

Msza św. w czasie strajku grudniowego w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Mszę celebruje jezuita o. Bronisław Sroka [po lewej]. Przy ołtarzu modlitwę prowadzi Anna Walentynowicz.
Holy Mass during the December strike at the Lenin's Shipyard in Gdańsk. The mass is celebrated by the Jesuit Father Bronisław Sroka [on the left]. Anna Walentynowicz leads the prayer at the altar.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS_28300026

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: prawa ograniczone do celów statutowych ECS

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Sławomir Fiebig, Piotr Jędrzejewski, Janusz Bałanda Rydzewski, Tadeusz Kłapyta, Krzysztof Jakubowski, Stefan Kraszewski