Twórca

Stanisław Składanowski

Data

03-05-1982

Opis

Rzopędzanie demonstracji w rocznicę podpisania Konstytucji 3 Maja. Młody człowiek z biało-czerwoną flagą stoi na ulicy Szerokiej. W tle przy skrzyżowaniu z ulicą Węglarską stoi kordon finkcjonariuszy ZOMO [Zmotoryzowanych Odwodów Milicji Obywatelskiej].
Fighting demonstrations on the anniversary of the Constitution of May 3. A young man with a white and red flag stands on Szeroka street. In the background, at the intersection with Węglarska Street, there is a cordon of ZOMO [Motorized Reserves of Citizens' Militia] officers.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS_28350005

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: prawa ograniczone do celów statutowych ECS

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Leszek Biernacki, Janusz Bałanda Rydzewski, Sławomir Fiebig, Tadeusz Kłapyta, Paweł Glanert, Krzysztof Jakubowski, Stefan Kraszewski