Twórca

Stanisław Składanowski

Data

03-05-1982

Opis

Rzopędzanie demonstracji w rocznicę podpisania Konstytucji 3 Maja. Uczestnicy demonstracji uciekają przed strumieniem z armatki wodnej na ul. Wały Jagiellońskie. W tle widoczny budynek Dworca Głównego w Gdańsku.
Fighting demonstrations on the anniversary of the Constitution of May 3. Participants of the demonstration flee from the water cannon stream on Wały Jagiellońskie Street. In the background, you can see the building of Central Station in Gdańsk.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS_28360038

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

z negatywu o formacie 24x36 mm

Inne

prawa autorskie ECS: prawa ograniczone do celów statutowych ECS

Analogie fotografii

Zbiory ECS: Leszek Biernacki, Janusz Bałanda Rydzewski, Sławomir Fiebig, Tadeusz Kłapyta, Paweł Glanert, Krzysztof Jakubowski, Stefan Kraszewski