Plakaty

Zespół zawiera plakaty i afisze powstałe w środowiskach opozycji antykomunistycznej w Polsce i poza jej granicami. Do zespołu włączono również plakaty propagandowe oraz afisze filmowe i teatralne. W zespole wyodrębniono:
I: Plakaty i afisze organizacji zagranicznych
II: Plakaty i afisze związane z twórczością Andrzeja Wajdy
III: Plakaty wyborcze z tzw. "Drużyny Lecha"
IV: Plakaty i afisze filmowe i teatralne
V: Plakaty, afisze i ulotki antyopozycyjne
VI: Plakaty, afisze i ulotki opozycji antykomunistycznej w Polsce.
ECS/T/ASP/174

J. Kowalski [proj.]

1981 r.

ECS/T/ASP/160

Kardiogram

Czesław  Bielecki

Warszawa

1980

ECS_T_ASP_2.jpg

1980-1981 rok

ECS/T/ASP/003

1980-1981 r.

ECS/T/ASP/004

1980-1981 r.

ECS/T/ASP/005

1982 r.

ECS/T/ASP/006

1982 r.

ECS/T/ASP/007

Łódź

1982 r.