Kontakt

Europejskie Centrum Solidarności

tel.: 58 772 41 34
e-mail: archiwum@ecs.gda.pl