Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_169.jpg

MARATON Pismo środowiskowe NZS AWF Gdańsk

Niezależne Zrzeszenie…

Gdańsk

(1988:) nr 2, 3/4

ECS_AS_1_II_489.jpg

CONTRA Biuletyn Informacyjny

Warszawa

(1989:) nr 1-3

ECS_AS_1_II_010.jpg

CDN Głos Wolnego Robotnika [Wydania specjalne]

Międzyzakładowy Robotniczy…

Warszawa

(1989:) wyd. z października;…

ECS_AS_1_II_729001.jpg

KOMUNIKAT

Komitet Obrony Robotników

Warszawa

(1976:) nr 3; (1977:) nr 14;…

ECS_AS_1_II_754_1_1_001.jpg

Niezależne pismo młodych katolików SPOTKANIA

Lublin

(1977:) nr 1

ECS_AS_1_II_716.tif

OPINIA Pismo Ruchu Obrony Praw Człowieka i…

Ruch Obrony Praw Człowieka i…

Warszawa

(1977:) nr 1, 2, 4-5; (1978:)…

ECS_AS_1_II_731_2_4-5_001.tif

BRATNIAK Pismo młodych

Ruch Młodej Polski

Gdańsk

(1977:) nr 1, 3; (1978:) nr…

ECS_AS_1_II_958_1_1_001.jpg

POSTĘP

Warszawa

(1977:) nr 1; (1980:) nr 12