Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_160.jpg

…IZM Pismo Młodzieżowe

Warszawa

(1981:) nr 2

ECS_AS_1_I_217.jpg

[NSZZ] "SOLIDARNOŚĆ" Pismo MKZ NSZZ "Solidarność"…

Kalisz

(1980:) nr 2-6; (1981:) nr 7,…

ECS_AS_1_I_218.jpg

[NSZZ] "SOLIDARNOŚĆ" Pismo MKZ NSZZ "Solidarność"…

Kalisz

(1981:) wyd. spec. z: 19.01:…

ECS_AS_1_I_570_1_1_001.jpg

[SERWIS INFORMACYJNY SOLIDARNOŚĆ] MKS - Dzień…

Słupsk

(1981:) wyd. z 26,28-31.03,…

ECS_AS_1_II_026.jpg

13 [Trzynasty] GRUDNIA Pismo…

Oficyna Liberum Veto

Kraków

(1982:) nr 1, 3-5, 7, 10, 13;…

ECS_AS_1_II_218.jpg

2 x 2 [Dwa razy dwa] Pismo Pracowników Zakładu…

[redaguje Kolegium:] Marek…

Gdańsk

(1981:) nr 1(1)-12(12),…

ECS_AS_1_II_548.jpg

41 [Czterdzieści Jeden] Pismo Studentów UW

Warszawa

(1989:) nr 2

ECS_AS_1_II_378.jpg

A CAPPELLA Nieregularnik Ruchu "Wolność i Pokój"

Ruch "Wolność i Pokój"

Gdańsk

(1986:) nr 1-2; (1987:) nr…