Niezależne wydawnictwa ciągłe z lat 1976-1989

W zespole wyodrębniono:
I: Wydawnictwa seryjne publikowane przez struktury Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność" o zasięgu lokalnym i krajowym.
II: Wydawnictwa seryjne publikowane przez organizacje opozycji demokratycznej w Polsce w latach 1976 - 1989.
III: Wydawnictwa seryjne emigracyjne
ECS_AS_1_II_001_1.jpg

KOS [1982]

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1982:) nr 2-20;

ECS_AS_1_II_001_2.jpg

KOS [1983]

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1983:) nr 21/22-45;

ECS_AS_1_II_001_3.jpg

KOS [1984]

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1984:) nr 46-65;

ECS_AS_1_II_001_4.jpg

KOS [1985]

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1985:) nr 66-86;

ECS_AS_1_II_001_5.jpg

KOS [1986]

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1986:) nr 87-108;

ECS_AS_1_II_001_6.jpg

KOS [1987]

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1987:) nr 109,…

ECS_AS_1_II_001_7.jpg

KOS [1988]

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1988:) nr 1(131)-20(150)

ECS_AS_1_II_001_8.jpg

KOS

Komitet Oporu Społecznego…

Warszawa

(1989:) nr 1(151)-11(161),…