Twórca

Aleksander Pyrchla

Data

15-12-1981

Opis

Strajk grudniowy w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Brama nr 2 i zebrani przed nią mieszkańcy - na dachu wartowni stoją stoczniowcy. Za nimi widoczny transparent "TRYBUNAŁ NARODOWY GWARANCJĄ UKARANIA MORDERCÓW I ZŁODZEI NARODU POLSKIEGO! KOMITET OBRONY WIĘZIONYCH ZA PRZEKONANIA". Drugi transparent zamocowany na dachu wartowni z przodu "NIE MA EUROPY SPRAWIEDLIWEJ BEZ POLSKI NIEPODLEZGŁEJ". Obok widoczne tabliczki z datami kolejnych protestów robotniczych w Polsce.
December strike at the Lenin's Shipyard in Gdańsk. Gate No. 2 and people gathered in front of it - shipyard  workers are standing on the roof of the guardhouse. Behind them there is a banner "NATIONAL COURT GUARANTEED TO PUNISH MORDERCES AND THIEF OF THE POLISH NATION! DEFENSE COMMITTEE FOR IMPRISONED FOR CONVICTIONS". A second banner hanging in the front of the the gardhouse "THER IS NO JUSTICE EUROPE WITHOUT INDEPENDENT POLAND". Next to it plates with the dates of subsequent workers' protests in Poland are visible.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Źródło

darowizna Aleksandra Pyrchli

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/F/45979

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

skan z odbitki pozytywowej (13,7x9 cm)

Inne

Udostępnianie: Tak