Twórca

Aleksander Pyrchla

Data

15-12-1981

Opis

Wprowadzenie stanu wojennego, pojazdy wojskowe na ulicy Jana z Kolna, w okolicach bramy nr 3 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Na pierwszym planie widoczny przejeżdżający tramwaj z nr "11".
The introduction of martial law, military vehicles on Jana z Kolna Street, near the gate No. 3 of the Lenin's Shipyard in Gdańsk. In the foreground a passing tram with the number "11" is visible.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Źródło

darowizna Aleksandra Pyrchli

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/F/45997

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

skan z odbitki pozytywowej (13,7x9 cm)

Inne

Udostępnianie: Tak