Twórca

Aleksander Pyrchla

Data

15-12-1981

Opis

Wprowadzenie stanu wojennego, czołgi ustawione na na ulicy Jana z Kolna, przed bramą nr 3 Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Na pierwszym planie widoczny czołg z nr "X292".
The introduction of martial law,tanks set up on Jana z Kolna Street, in front of the gate No. 3 of the Lenin's Shipyard in Gdańsk. In the foreground a tank with numer "X292" is visible.

Temat

stan wojenny
martial law

Format

TIFF, JPG

Źródło

darowizna Aleksandra Pyrchli

Miejsce powstania

Gdańsk

Numer ewidencyjny

ECS/F/46000

Typ obiektu

plik cyfrowy

Technika

czarno-biała

Tworzywo

skan z odbitki pozytywowej (13,7x9 cm)

Inne

Udostępnianie: Tak